Innovation Manager til hub for digital innovation i energisektoren

Want an innovation job as for innovation consultant, CIO or innovation project managers? Find innovation jobs like those and more here!

Innovation Manager
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Innovation Manager til hub for digital innovation i energisektoren Center Danmark Drift ApS, Fredericia Vil du med på holdet og facilitere datadrevet innovation i krydsfeltet mellem digitaliserings- og energisektoren? Så er her muligheden for at samarbejde med nogle af de mest innovative virksomheder i DK om nye digitale løsninger og samtidig gøre en kæmpe forskel for den grønne omstilling. Vi sætter nu endnu mere speed på datadrevet innovation i energisektoren ved etablering af Digital Energy Hub. Hub’en vil blive et omdrejningspunkt i Danmark for facilitering af innovationssamarbejde med early startups, SMV’er og store virksomheder. De strategiske partnere omkring Digital Energy Hub er bl.a. de to nationale klynger Digital Lead og Energy Cluster Denmark og de fire tekniske universiteter DTU, SDU, AU og AAU samt energiselskaberne EWII, HOFOR og Energinet.
Apply for this Position

Related Jobs

Your account has been created!

You can vote for the resources!
Help others find the best innovation resources by upvoting.

NO RESOURCES YET
Placeholder

Add your first resource by clicking on any collect button.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Add "Item"
Add Item

Collections are a way to save and organize resources. Many people use collections to save inspiration for future use or for inspiration. You can create as many collections as you like.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Join the AI Hackathon and win $500 >>
Join the RGI Challenge and win $500 >>